USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : หมู่บ้านคืนคุณแผ่นดิน หมู่บ้าน(สร้าง)สุขยั่งยืน          การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มพัฒนาจากการความรู้และสร้างอาชีพ โครงการหมู่บ้าน พัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงเริ่มต้นจากการที่โครงการ คืนคุณแผ่นดิน โดยคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ มองเห็นว่าการให้อย่างเดียวมันไม่เกิดการยั่งยืน หรือต่อยอดได้ จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่าง พลเอกพีระพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหน่วยทหารพัฒนาอยู่แล้วที่ทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกัน จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และการพัฒนานั้นต้องครอบคลุม 5 มิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชนได้ และทางด้านสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังมีด้านสังคมชุมชน เกิดการสร้างความร่วมมือร่วมมือกันในชุมชน และช่วยกันต่อยอดสิ่งที่มีชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งทางด้านการศึกษา นำไปสู่การร่วมมือกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบมา 10 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ได้ และหนึ่งใน 10 หมู่บ้านนั้นก็คือ หมู่ที่ 6 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  ซึ่งก็เป็นไปตามที่ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้ตั้งเจตนาไว้ว่า การที่มีชีวิตมีคุณค่านั้นต้องรู้จักให้ 

          ติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยการร่วมมือกันระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดินและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่สร้างความยั่งยืนทั้งความสุขและความคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านพัฒนานี้ได้ในรายการคนค้นฅน วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข 30
 

194   0
ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved