USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดการ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” “คุณธรรม คุณทำได้”
 
          จัดแถลงข่าวโครงการ รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทยและนำเสนอผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการรับมือสถานการณ์สังคม รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกผ่านการทำมิวสิคประกอบบทเพลง ในโครงการ “ให้รัก…พาเราไป” โดยมีเนื้อหาหลัก ๒ เรื่อง คือ  
 
๑.แถลงผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์ โควิด19
          จากการเกิดสถานการณ์วิกฤต โควิด19 ระบาดในช่วงแรกนั้น การสำรวจทางแบบสอบถามจากข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน จำนวน 3,282 คน พบว่า มีประชาชนมีความเครียดมากถึง 57.43% โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทฯ  แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนี้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดของประชาชนนั้นได้เริ่มลดระดับต่ำลง จากสถานการณ์ช่วงแรก  ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ยังอยู่ในภาวะความเครียดอยู่กลุ่มหนึ่ง  ที่ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษและหากมีผู้ใดพบเห็นผู้ใดที่มีภาวะความเครียด  สามารถแจ้งร้องขอการช่วยเหลือผ่านสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้
 
          โดยแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของกรมพัฒนาสังคมฯ กรมสุขภาพจิต ที่ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตใจ และสายด่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกการช่วยเหลือกันโดยศูนย์คุณธรรมฯพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้น และแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ ยังได้จัดทำขึ้นหลายภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียและกำลังดำเนินการจัดทำภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงแบบประเมินนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น และในวันนี้
 
          ศูนย์คุณธรรมจึงได้มีการได้มีการจัดโครงการสื่อสารรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ติดตามข่าวสารข้อมูลของศูนย์คุณธรรมฯอันเป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเปลี่ยนพลังความทุกข์เป็นพลังบวกผ่านการให้กำลังใจกันในสังคม
 
๒.เปิดตัวโครงการ ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง “ให้รัก...พาเราไป” 
          โดย สุรักษ์  สุขเสวี ผู้ประพันธ์และผู้บริหารค่าย บางรัก เรคคอร์ด ได้มอบบทเพลง “รักพาเราไป” ให้กับศูนย์คุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในกิจจกรรมการประกวดในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเปลี่ยนความทุกข์ ความกังวลให้กลายเป็น พลังบวกแห่งความรัก การแบ่งปันน้ำใจที่มีให้ซึ่งกันและกันและเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดความตึงเครียดของประชาชนในช่วงวิกฤตนี้ด้วยพลังด้านบวกในการสร้างสรรค์ โดย บจก.แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด เป็นผู้จัดการโครงการ
 
ซึ่งการประกวดฯนี้ จะเริ่มรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
โดยมีกติกาเงื่อนไข ดังนี้
1.ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ทุกเพศวัยจะเป็นบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ 
2.โดยส่งเป็นไฟล์ MP4 ขนาด 1920 X 1080
3.ให้มีโลโก้ ของ ศูนย์คุณธรรม ตอนท้ายคลิป จำนวน 3 วินาที โดยสามารถดาวน์โหลดจาก Link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1ajqWM1TGUAilsthpXnpHBwbxQaiESpK-/view?usp=sharing   
4.สามารถดาวน์โหลดเพลงที่ใช้ในการประกวดMV “รักพาเราไป” จาก Link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1c27kdfZLQkTC050hCKJ4Idkzp0iok2dZ/view?usp=sharing
 
โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับผลงานของผู้ที่มียอดกดไลท์และยอดแชร์รวมกันมากที่สุด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
 
และทั้งผลงานที่ได้รับรางวัลทุกอันดับจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น TV5 HD1 Onlineและทางสื่อช่องทางอื่นๆที่ทางโครงการกำหนด  
 
ประกาศผลผู้ชนะในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางเพจของศูนย์คุณธรรมและTV5HD1
สอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปดาวน์โหลดเพลงต้นฉบับและโลโก้ ได้ที่ 
Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand เบอร์ติดต่อโครงการประกวด : 064 557 1535
 

263   0ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved