USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : ปตท. สานต่อ “คนมันส์พันธุ์อาสา” “ภารกิจคืนชีวิตสายน้ำคุ้งบางกะเจ้า”          วิกฤตการณ์ของโลกและในประเทศไทย ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความขาดแคลนและด้อยโอกาสของผู้คน ชุมชน กระทั่งการถูกทำลายและสูญเสียทรัพยากรด้านต่างๆ ของประเทศ จุดร่วมเพื่อกู้วิกฤตและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างหนึ่งคือหัวใจแห่งการให้ ความเสียสละ “พลังจิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา รักษาปัญหาต่างๆ ในสังคม

          จากเจตนารมณ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนด้วยการสร้างเครือข่าย “พลังความดี” สู่รายการโทรทัศน์ อีกช่องทางหนึ่งที่อยากขยายการมีส่วนร่วมในการสร้างพลังความดีให้แผ่กระจายออกไปในวงกว้าง ก็คือรายการ “คนมันส์พันธุ์อาสา” เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายจิตอาสาจากทุกสารทิศ มารวมพลังกันทำความดีในรูปแบบต่างๆ ที่ตัวเองถนัด ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้ทีมงานคุณภาพอย่าง ทีวีบูรพา มารับหน้าที่ในการถ่ายทอดเจตนารมณ์นี้ไปสู่สาธารณชน

           คนมันส์พันธุ์อาสา - ปตท. ยังคงเดินหน้าสานต่อพลังความดี ด้วยกิจกรรม “ภารกิจคืนชีวิตสายน้ำคุ้งบางกะเจ้า” ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคุณเยาวนุช กว้างสุขสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร ร่วมกับนายอำเภอพระประแดงและเครือข่ายชุมชนคุ้งบางกะเจ้า (6 ตำบล) จ.สมุทรปราการ และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมดำเนินการอนุรักษ์คูคลองและผืนป่าคุ้งบางกะเจ้า ทั้งการจัดการขยะ ปลูกต้นจาก  บำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อคงความเป็นปอดให้กับคนเมืองตลอดไป โดยมี ดาราสาว “หวานหวาน อรุณณภา พานิชจรูญ” ร่วมเพาะจากและปลูกต้นจาก รวมถึงอาสาสมัครทั่วไป เครือข่ายพลังความดีจากทางรายการฯ กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้าผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต.บางกอบัว และกองร้อย.รส.ทร.ที่ ๑ (ฐท.กท.) มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

           ภารกิจที่จะเกิดขึ้น
                  1.      ภารกิจเพาะกล้าจาก (เพื่อการอนุบาล)
                  2.      ภารกิจปลูกต้นจาก
                  3.      ภารกิจปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นจาก

            ธรรมชาติคือชีวิต  มาคืนธรรมชาติให้งดงามกันเถอะ สามารถติดตามภารกิจครั้งนี่ได้ในรายการ “คนมันส์พันธุ์อาสา” วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 60 เวลา 16.00น. ทางช่อง 9 mcot hd ช่อง30
 

สอบถามเพิ่มเติม / ณัจยา  ชาญกล  081 8017817

1251   0ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved