USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
  PR News : ปรากฏการณ์! ครั้งสำคัญของเมืองไทย คอนเสิร์ตการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” ที่เหล่าพสกนิกรจะร่วมร้องเพลงของ “พ่อ” เพื่อสานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ รัชกาลที่ ๙ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก             คอนเสิร์ตการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” เป็นโปรเจ็กต์ใหญ่  ที่ทาง บริษัท แบรนดาเบิล จำกัด เจ้าของ สำนักข่าวเอซีนิวส์  ร่วมกับ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก ซึ่งคอนเสิร์ตฯครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์! ครั้งสำคัญของเมืองไทย ที่พสกนิกรหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มาร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อสานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้แก่  ม.ล.สราลี  กิตติยากร / อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ/ Mr. Glyn T. Davies (เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา) บุญชัย โชควัฒนา / ชาติชาย พยุหนาวีชัย/ ดร.สมพร  สืบถวิลกุล/ ดร.ศศมณฑ์  สงวนสิน/ เกียรติ สิทธิอมร / อรุณศรี  สรรพเพทย์พิศาล/ วิชชุดา  ไตรธรรม/ภาณิชา  สัตยาประเสริฐ/ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์  สุรนาทยุทธ์/ ฝนพา  ปราโมช ณ อยุธยา/ พริมรตา เดชอุดม/ วสุแสงสิงแก้ว / สบชัย  ไกรยูรเสน / นนทิยา  จิวบางป่า/ นภาดา  สุขกฤต/ วิรุฬ  สกุลทรัพย์ไพศาล/ ดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา/ กอบกิจ  ทับทิม  / นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ และ เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาสและนอกจากนี้ ยังมี ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี มาบรรเลงขลุ่ย ถึง 15 บทเพลง  พร้อมด้วย “โก้ มิสเตอร์แซกซ์แมน” มาบรรเลงแซ็กซ์โซโฟน  และยังเป็นมิวสิคไดเร็คเตอร์ของคอนเสิร์ต “แสงเทียนบันดาลใจ” อีกด้วย 
 
             นางสาวดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด และ กรรมการบริหาร  บริษัท แบรนดาเบิล จำกัด เจ้าของสำนักข่าวเอซีนิวส์  เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการดังกล่าวว่า “ชื่อของโครงการ  “แสงเทียนบันดาลใจ”  มาจาก บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 1 คือ “แสงเทียน”  และ  “แรงบันดาลใจ” ที่เกิดจากความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ ถ่ายภาพ และโดยเฉพาะด้านดนตรี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่าพระองค์ทรงเป็น “อัครศิลปิน”ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน”

             โดยรูปแบบของโครงการจะแบ่งเป็น 3กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมแรก เป็นการจัดพิมพ์หนังสือสีน้ำ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เชิญ อาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์ จิตรกรสีน้ำมาวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเป็นหน้าปก และ นอกจากนั้นภายในเล่มยังได้ นำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาถ่ายทอดเป็นภาพสีน้ำอีก 10 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพได้ถ่ายทอดมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน- Candlelight Blues/ ชะตาชีวิต- H.M. BLUES/  ยามเย็น- Love at sundown/ สายฝน- Falling Rain/ ใกล้รุ่ง– Near dawn/ อาทิตย์อับแสง- Blue day/ ดวงใจกับความรัก- Never Mind the Hungry Men’s Blues/ แผ่นดินของเรา- Alexandra/ แสงเดือน- Magic Beams  และ เพลงพระราชนิพนธ์ รัก ซึ่งภาพเหล่านี้ของจริงจะเปิดโอกาสให้ชมได้ที่หน้างานคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่ระหว่างนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่ Fanpage “แสงเทียนบันดาลใจ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพจะนำไปมอบให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก
 
              และ กิจกรรมที่สอง ได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมบันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ข้างต้นเพื่อทำเป็น CD  MP3 บรรจุลงในหนังสือ สีน้ำป็อบอัพ โดยมี คุณศรายุทธ  สุปัญโญ (อ๊อด แกรนด์เอ็กซ์) เรียบเรียงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”  คุณศีลลาภ  แช่มบุตร เรียบเรียงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน”  และ  คุณพงศ์พิธาน ธุวัชชัย เป็นProducerในงานเพลงชุดนี้  ซึ่งนักร้องกิตติมศักดิ์เหล่านี้ ได้แก่ 

              1.  บทเพลง “แสงเทียน“ คุณสบชัย  ไกรยูรเสน (ฟอร์ด) / คุณนนทิยา  จิวบางป่า / เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส
              2.  บทเพลง “รัก”  หม่อมหลวงสราลี  กิตติยากร  กรรมการผู้จัดการ  บจก.ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
              3.  บทเพลง “ชะตาชีวิต”  คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี และ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
              4.  บทเพลง “ยามเย็น”  คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
              5.  บทเพลง “สายฝน”  คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน
              6.  บทเพลง “ใกล้รุ่ง” ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย
              7.  บทเพลง “อาทิตย์อับแสง” คุณวิชชุดา  ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR  บมจ.ทิพยประกันภัย
              8.  บทเพลง “ดวงใจกับความรัก” คุณอรุณศรี  สรรพเพทย์พิศาลผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
              9.  บทเพลง “แผ่นดินของเรา”  คุณวิรุฬ  สกุลทรัพย์ไพศาล  นักร้องนำ วงฟอร์เอฟเวอร์ และ ทูตน้อยซานต้าคิดส์
              10.   บทเพลง “แสงเดือน”  คุณดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก.แอ็คเซส เซ็นเตอร์ และ กรรมการบริหาร  บจก.แบรนดาเบิล
              11.  บทเพลง “Candlelight Blues”  ดร.ศศมนฑ์  สงวนสิน ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ปิ่นเกล้าฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
              12.  บทเพลง  “Oh I Say”   Mr. Glyn T> Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและเยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ และ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส
              13.  บทเพลง “H.M. BLUES” คุณเกียรติ สิทธิอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
              14.  บทเพลง “Near dawn” ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
              15.   บทเพลง “Love at sundown”  คุณภาณิชา  สัตยาประเสริฐ   Executive Director   สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)
              16.  บทเพลง “Falling Rain”  คุณนภาดา  สุขกฤต นักร้อง
              17.  บทเพลง “Blue day”  คุณวสุ  แสงสิงแก้ว(จิ๊บ รด.) นักร้อง / นักแสดง
              18.    Never Mind the Hungry Men’s Blues  คุณฝนพา  ปราโมช ณ อยุธยา(เมย์ The Voice Thailand)
              19.    Alexandra คุณพริมรตา เดชอุดม  นักแสดง / เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส                                             
              20.  Magic Beams คุณกอบกิจ  ทับทิม และ คุณนิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ศิลปินคู่ 18 กะรัต

               นอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ  อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  มาบรรเลงขลุ่ย15บทเพลง พร้อมด้วย  คุณโก้ มิสเตอร์แซกซ์แมน  บรรเลงแซกซ์โซโฟน 

               และ กิจกรรมที่สาม  คือ จัดแสดงคอนเสิร์ต “แสงเทียนบันดาลใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 19:00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตฯจะเป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”  ให้ดังกึกก้องไปทั้งฮอลล์  พร้อมทั้งนักร้องกิตติมศักดิ์สุดพิเศษคุณชวน หลีกภัย” ซึ่งจะมาบรรเลง แซ็กซ์โซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์“รัก”พร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อเพลงนี้ด้วยตัวท่านเอง นับเป็นคอนเสิร์ตที่ทางบริษัทฯมีความตั้งใจในการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่คิดถึงพระองค์ท่านได้มาร่วมกันร้องเพลงของ ”พ่อ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดทำโครงการ “แสงเทียนบันดาลใจ” ใน กิจกรรมที่สองและสาม เราก็จะนำไปมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก เช่นกัน ”นางสาวดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าว

              ฝ่ายนายบุญเลิศ สนใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝ่ายบริหารได้กล่าวว่า  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า ทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้ดำรงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและตอบแทนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อให้พวกท่านเหล่านั้น มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ดังนั้น หากจะกล่าวไปแล้ว ภารกิจที่สำคัญขององค์การฯก็จะมีอยู่สองส่วนคือการให้การสงเคราะห์และการเชิดชูเกียรติ

              ซึ่งในส่วนของการสงเคราะห์ องค์การฯ จะให้การดูแลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการและการศึกษาซึ่งส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของตัวเงินเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้เรายังมีการให้การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทางการเกษตร มีการสงเคราะห์ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านเงินทุนสงเคราะห์ และด้านการรักษาพยาบาล สำหรับการเชิดชูเกียรตินั้นเราได้มีการส่งเสริมสิทธิและเกียรติโดยจัดงานวันที่ระลึกต่าง ๆ เช่น วันทหารผ่านศึกและงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่๑ รวมทั้งการขอสิทธิพิเศษอื่น ๆ จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว เป็นต้น

              สำหรับการจัดโครงการ แสงเทียนบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดทำซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือการจัดคอนเสิร์ตในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นับเป็นเกียรติ์แก่องค์การฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ บริษัท แอ็คเซสเซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท แบรนดาเบิล จำกัด (สำนักข่าวเอซีนิวส์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในภารกิจด้านการสงเคราะห์ขององค์การฯ โดยพิจารณามอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก สำหรับทุนดังกล่าว

              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนห้าแสนบาท ให้กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึก องค์การฯ จึงได้นำมาจัดตั้งกองทุนพระราชทาน โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนสมเด็จ -พระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ในสถานศึกษาของทางราชการทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้รับทุนไปแล้ว จำนวน ๕๐ ทุน สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๐ได้คัดเลือกนักศึกษาบุตรทหารผ่านศึก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเข้ารับทุนไปแล้ว จำนวน ๒๙ ทุน ซึ่งในทุกปีองค์การฯ ยังคงต้องหารายได้เพื่อสมทบกองทุนฯ เพื่อมอบให้กับบุตรทหารผ่านศึก ในปีต่อ ๆ ไปดังนั้น การที่บริษัทฯ ได้กรุณาพิจารณามอบรายได้สมทบกองทุนในครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือให้บุตรทหารผ่านศึกได้มีโอกาสทางการศึกษาถือเป็นการวางรากฐานชีวิตให้กับทายาทของทหารผ่านศึก ซึ่งเคยปกป้องประเทศชาติมาด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ในนามขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกต้องขอขอบคุณบริษัทฯ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ” นายบุญเลิศ กล่าว

              คอนเสิร์ต “แสงเทียนบันดาลใจ” จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thaiticket Major ทุกสาขา Call Center 02-262-3456 หรือwww.thaiticketmajor.com  บัตรราคา3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 หนังสือภาพเขียนสีน้ำ ป๊อบอัพ บรรจุ CD – MP3 ราคาชุดละ 999 บาทจองได้ที่  Fanpageแสงเทียนบันดาลใจ

               สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน / บมจ.ทิพยประกันภัย / สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)  / บมจ.กรุงเทพประกันภัย / บมจ.ไทยประกันชีวิต / บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
                ติดตามข้อมูลกิจกรรมที่ Fanpageแสงเทียนบันดาลใจ  หรือ  www.acnews.net  หรือ โทร064-2255646  099-4959546

                ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ  064-2255646  086-9856832
 
 
 


1253   0ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 PR news
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved