USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
Breaking News : มิสทีน ไทยแลนด์ ขอยึดมั่นหลักคำสอนในหลวงรัชกาลที่ 9
 

Share25/10/2017 Time 07:25 pm .    
1264   0


           มิสทีน ไทยแลนด์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขอยึดหลักคำสอนมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต อาทิ “มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์”มิสทีน ไทยแลนด์ 2008กล่าวว่า  “ความพอดี ความพอเพียงค่ะ ที่เราเคยอ่านหนังสือหรือได้รับรู้ว่าพระองค์ท่านเป็นคนที่ประหยัดมากๆ ไม่ว่าจะเรื่องการใช้ดินสอ สมุด ก็เอาหลักคำสอนนี้มาใช้เสมอ สิ่งไหนไม่จำเป็นก็คิดไตร่ตรองดีๆ สุดท้ายก็จะรู้สึกได้ว่าทำไมถึงต้องพอดี พอเพียง เพียงพอ เพราะเรามีเงินเก็บ ไม่ใช้เกินตัว สุดท้ายยังส่งผลไปถึงการแบ่งปันให้คนอื่นได้อีกด้วยค่ะ”
 
           “เซฟ-เซฟฟานี่ อาวะนิค”มิสทีน ไทยแลนด์ 2009  กล่าวว่า  “ความพอดี พอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เซฟนำมาปฏิบัติ ทั้งการใช้จ่าย การซิ้อสิ่งของ การใช้พลังงานน้ำและไฟอย่างประหยัด  เซฟจำได้ไม่เคยลืมเลยคือ รูปยาสีฟันที่ในหลวงใช้บีบจนหมด สิ่งนี้สอนให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่ง รวมทั้งเรื่องของคุณธรรมและการรู้จักให้ การได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ทำสิ่งที่ดี จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นค่ะ”

           “ฮาน่า ลีวิส”มิสทีน ไทยแลนด์ 2010  กล่าวว่า  “คำสอนของในหลวงที่ยึดมาใช้ในชีวิต คือ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้   รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เคยมีโอกาสทำกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ อาจจะไม่มากแต่สิ่งที่ได้รับคือน้ำใจจากหลายคนที่มาร่วมด้วยช่วยกัน เท่านั้นฮาน่าก็รู้สึกดีใจแล้วที่อย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อคนอื่นค่ะ”

           “มุก-มุกดา นรินทร์รักษ์” มิสทีน ไทยแลนด์ 2011 กล่าวว่า “มุกยึดถือคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องการปิดทองหลังพระค่ะ เพราะมุกเชื่อเสมอว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราได้รู้จักถึงคำว่าการเป็นผู้ให้ แค่ได้ให้ ได้ส่งต่อสิ่งดีๆ จนอีกฝ่ายยิ้มได้  ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ซึ่งสำหรับตัวเราขอเพียงแค่เราสุขใจที่ได้ทำก็เพียงพอแล้วค่ะ”

           “เทีย-เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์”มิสทีน ไทยแลนด์ 2012 กล่าวว่า “คำสอนที่เทียใช้ในชีวิตประจำวันคือ การรู้จักพอดี พอเพียง เเละการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เวลาเทียจะซื้ออะไรเทียจะประเมินและคิดอย่างรอบคอยดีๆว่าสิ่งที่อยากได้สำคัญมากเท่าไหร่  และในอนาคตเทียก็อยากนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ”
 
            “มะเหมี่ยว-พรชดา เครือคช”มิสทีน ไทยแลนด์ 2013 กล่าวว่า  “คนเราได้รับก็ต้องได้ไห้  เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มะเหมี่ยวยึดมาปฏิบัติตาม เวลาที่เราได้รับอะไรเราจะมีความสุข แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราได้ให้คนอื่นแล้วเขาก็มีความสุขไปด้วย มะเหมี่ยวเชื่อว่าจะทำให้ทั้งตัวเราและตัวผู้รับมีความรู้สึกที่เหมือนกันคือความสุขที่มีค่าจนกลายเป็นความรู้สึกทีดี ความทรงจำที่ดีต่อกันค่ะ”

            “มายด์-พัฒนิดา พุ่มชูแสง” มิสทีน ไทยแลนด์ 2014  กล่าวว่า “คำสอนที่ยึดคือความพอเพียงค่ะ ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้ เราก็จะรู้จักพอ  ที่บ้านจะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะ คือที่บ้านมีไร่มีสวนทุกอย่างเวลาเราจะกินจะใช้อยู่ในสวนของเราหมดเลย ไม่ต้องซื้อ บางทียังเอามาแบ่งให้เพื่อนบ้านและเอามาขายได้ในบางส่วนด้วยค่ะ”

            “ครีม-วริศรา ศรีเพชร”มิสทีน ไทยแลนด์ 2015  กล่าวว่า “การใช้ชีวิตแต่ละวันครีมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตคือการเป็นคนดี การทำความดีค่ะ เพราะครีมเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดี ทำความดี พลังของความดีจะส่งต่อถึงกัน ทำให้กระจายในวงกว้าง การทำความดีที่ครีมปฏิบัติมาคือการคิดดี การพูดดี และการปฏิบัติดี เพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะ”

            “เจนนี่- เจนนิเฟอร์ โจนส์” มิสทีน ไทยแลนด์ 2016 กล่าวว่า  “เรื่องของการทำงานมาใช้ในเรื่องการทำงาน เวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไร เจนนี่จะรับทำอย่างเต็มเสมอ ศึกษา เพราะงานแต่ละอย่างที่เราได้ทำ มีสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้กลับมาเสมอค่ะ เป็นหลักคำสอนของในหลวงที่เจนนี่ยึดปฏิบัติค่ะ”

            “พลอย-รัญดภา มันตะลัมพะ” รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2010กล่าวว่า“มีหลายคำสอนของในหลวงที่พลอยนำมาปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของความเพียร การทำความดี และความพอดี พอเพียงค่ะ การทำความดี การประหยัด การขยันหมั่นเพียร ล้วนทำให้ตัวเราและคนรอบข้าง สังคมมีความสุขค่ะ”

            “น้ำฝน-ปริตา ไชยรักษ์” 15คนสุดท้าย มิสทีน ไทยแลนด์ 2011 กล่าวว่า  “คำสอนของในหลวงที่ฝนยึดมาใช้ในการดำเนินชีวิต คือคำสอนในเรื่องความพอเพียง เคยปฏิบัติตามคือการรู้จักเก็บออม รู้จักคุณค่าของเงิน ฝนเคยร่วมงานทัศนศึกษาที่โครงการสวนจิดรลดา รู้สึกว่าในหลวงทรงวางแผน สร้างอาชีพให้กับประชาชน มีหลายอย่างที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะ”
 
            “เบสท์-ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ”รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2013 กล่าวว่า  “ทุกๆคำสอนมีประโยชน์มาก ซึ่งหลักคำสอนของของในหลวง ร.9 "ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ"  เป็นหลักคำสอนที่คุณแม่เบสใช้หลักนี้มาสอนเสมอ  จะย้ำว่าอย่าเอาเปรียบใคร ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน ก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองแน่นอน” 
 
           “น้ำหวาน-ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย”รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 กล่าวว่า  “ ในหลวงท่านเป็นกษัตริย์ที่สอนให้เราใช้ชีวิตแบบพอเพียง ท่านสอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ  น้ำหวานยึดหลักคำสอนความพอดี  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก่อนทำอะไรคิดก่อน  การใช้สิ่งของต่างๆ จะใช้เป็นระยะเวลานาน รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้น และใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ”

            “เกรซ-บุศรินทร์ วงศ์ลีลลนนท์” รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2016 กล่าวว่า  “คำสอนของในหลวงสามารถนำมาปรับใช้ได้หมด และที่เกรซยึดมาใช้ในชีวิตจริงประจำวันคือความพอเพียงและรู้จักหน้าที่  ถ้าหาคำว่าดีที่สุดมันไม่มีอยู่จริง มันมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอ แต่ถ้าหาคำว่าพอดีสำหรับเราก็จะมีความสุขในความพอใจ พอเพียง และการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ"”
 
            “มิ้ว-กานติมา ประเสริฐ” รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์  “มิ้วยึดหลักคำสอนของพ่อหลวงในเรื่องคนเราจะต้องรับและจะต้องให้ สิ่งไหนที่เราพอจะให้เราก็ให้เมื่อเรารู้จักให้ สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ทำให้สังคมรอบข้างน่าอยู่มากขึ้นซึ่งมิ้วได้ปฏิบัติมาตลอด  เเละยังคงปฎิบัติต่อไปค่ะ” 

ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 Breaking News
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved