USERNAME    PASSWORD   REGISTER | FORGOT PASSWORD ?
รับข่าวสยามบันเทิง
ทางมือถือ
บทความน่ารู้ : กิเลส ๑๐  
Share        ว่ากันว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อใช้กรรม   ไม่มีกรรมไม่เกิด  และหากต้องการจะพ้นทุกข์ ก็ต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอ  ปัญหา เพราะมนุษย์มักจะคิดว่า ปัจจัยภายนอกเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ เช่น เป็นหนี้  แน่นอนเหตุแห่งทุกข์ก็คือ เป็นหนี้ จะหายเป็นทุกข์ก็ ต้องหาเงินมาใช้หนี้  

        แต่ปรากฏว่าหาไม่ได้ แล้วอย่างนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร  ก็คิดไปเองว่า “ คำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเพียงแค่ปรัชญานามธรรม พูดให้ดูสวยงาม “ พูดได้ ทำยาก  

        ความจริงพ้นทุกข์ไม่ได้ ไม่ใช่เพราะหาเงินมาใช้หนี้ไม่ได้ แต่พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะหาเหตุแห่งทุกข์ไม่ถูก เพราะเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่หนี้ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้  แต่ความทุกข์ทุกอย่างในใจมนุษย์ ล้วนมาจากกิเลส ที่จิตปั้นแต่ง จนเกิด อุปาทาน สร้างความทุกข์ขึ้นมา ทั้งที่ ความทุกข์ไม่มีอยู่จริง

        ไปกันใหญ่ ...ทุกข์ไม่มีอยู่จริง แล้วที่ทุกข์อยู่นี่เขาเรียกว่าอะไร... ???? 
ก็บอกแล้วว่า อุปปาทาน ... ที่เกิดจากกิเลส กำจัดกิเลสออกไปแม้เป็นหนี้อยู่ ก็ไม่ทุกข์   เอาละครับพื้นที่น้อย อธิบายมากความไป ไม่เข้าใจจะหาว่าผมเพี้ยน เอาเป็นว่า ลองทำใจเชื่อ ๆ ผมไปก่อน แล้วมาพิจารณากิเลสกันดูสักหน่อย ดีกว่า

        คำว่า กิเลส หมายถึง ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำให้หมองเศร้า หรือ เร่าร้อน พระพุทธองค์จึงทรงเรียกว่า กิเลส ดังมีวจนัตถะแสดงว่า   กิเลเสนฺติ อุปตาเปนฺตีติ = กิเลสา (วา)   กิลิสฺสติ เอเตหีติ = กิเลสา  แปลว่า ธรรมชาติใด ย่อมทำให้เร่าร้อน ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า กิเลส หรือ  สัมปยุตตธรรม คือ จิต เจตสิก ย่อมเศร้าหมองด้วยธรรมชาติใด

        ฉะนั้น ธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการเศร้าหมองของสัมปยุตตธรรมนั้น  จึงชื่อว่า

        กิเลส (ได้แก่ กิเลส ๑๐)  รวมหมายความว่า กิเลสเป็นสภาพธรรม (คือ สภาพตามธรรมชาติ ก็คือเป็นธรรมชาตินั่นเอง - deedi) ที่เศร้าหมองและเร่าร้อน ซึ่งยังให้สัตว์ ทั้งหลายเศร้าหมองและเร่าร้อน   กิเลส  ๑๐ มี 

        (๑) โลภกิเลส  เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะยินดีชอบใจในอารมณ์ ๖ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความยินดีพอใจในโลกียอารมณ์ต่างๆ องค์ธรรมได้แก่ โลภเจตสิตก ที่ในโลภมูลจิต ๘

        (๒) โทสกิเลส  เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่ชอบใจในอารมณ์ ๖  ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความโกรธความไม่พอใจ องค์ธรรมได้แก่ โทสเจตสิก ที่ในโทสมูลจิต ๒

       (๓) โมหกิเลส  เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความมัวเมาลุ่มหลง ไม่รู้สึกตัว ปราศจากสติสัมปชัญญะ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือความหลง ความโง่ องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิก ที่ใน อกุศลจิต ๑๒

        (๔) มานกิเลส เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความทระนงตนถือตัว ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความเย่อหยิ่งถือตัว องค์ธรรมได้แก่ มานเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔

        (๕) ทิฏฐิกิเลส  เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความเห็นผิดจากเหตุผลตามความเป็นจริงธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความเห็นผิด องค์ธรรมได้แก่ ทิฏฐิเจตสิก ที่ในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔

        (๖) วิจิกิจฉากิเลส   เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะความสงสัยลังเลใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความสงสัยลังเลใจ ในสิ่งที่ควรเชื่อ องค์ธรรมได้แก่ วิจิกิจฉาเจตสิก ที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต ๑

        (๗) ถีนกิเลส  เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะหดหู่ท้อถอยจากความเพียร ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความหดหู่
องค์ธรรมได้แก่ ถีนเจตสิก ที่ในอุกศลสสังขาริกจิต ๕

        (๘) อุทธัจจกิเลส เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะเกิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความฟุ้งซ่าน องค์ธรรมได้แก่ องค์ธรรมได้แก่อุทธัจจเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

        (๙) อหิริกกิเลส เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่ละอายในการกระทำบาป ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความไม่ละอายต่อทุจริต องค์ธรรมได้แก่ อหิริกเจตสิก ที่ในอุกศลจิต ๑๒

        (๑๐) อโนตตัปปกิเลส เศร้าหมองและเร่าร้อนเพราะไม่เกรงกลัวผลของการกระทำบาป ธรรมชาติที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือ ความไม่สะดุ้งกลัวต่อทุจริต องค์ธรรมได้แก่ อโนตตัปปเจตสิก ที่ในอกุศลจิต ๑๒

        ความทุกข์  เกิดจากกิเลส แก้ได้ด้วยการปล่อยวางครับ ....Post by :
Posted 29/03/2012  Time 12:02 pm   4908   0

 

 

บทความน่ารู้อื่นๆ
เสพสิ่งที่เรียกว่า...สุข...!!     7666     0
น้ำผลไม้ หุ่นดี หน้าใส     7332     0
The Mask Singer หน้ากากนักร้อง     7215     0
วัยแสบ สาแหรกขาด     7666     0
สารวัตรเถื่อน ละครน่าติดตาม     7185     0
กำไลมาศ พงศกร-วรัทยา     6655     0
บันเทิงเศร้า กีฬาซึม     6747     0
ทีวี กับกีฬา คึกคักขึ้นทุกที     6902     0
ตามรักคืนใจ กับเวลาในขวดแก้ว     6676     0
พรหมพร ยุวะเวส กลับมาแล้วครับ     6952     0
เพลงรัก..ในแผ่นฟิล์ม นภาดา กับเพื่อน     6705     0
ประภัสสร เสวิกุล เป็นมากกว่า..นักเขียน     6575     0
สิทธิพร-ประภัสสร-ภูษิต อภิมันต์     6005     0
The voice มาแล้ว     5781     0
ใหม่ จากแม่นาก ถึง หมออิม..     5709     0

Page : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

แสดงความคิดเห็น
ข้อกำหนด
1. กรุณางดเว้น การใช้คำหยาบคาย กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่รับ ผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. หากพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาคลิกปุ่ม แจ้งลบ ข้อความนั้นๆ
4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการ โดยไม่ ต้องแจ้งเหตุผลใดๆ
 
จากคุณ
 
อ้างอิง  
 
ใส่รหัส 
 

ค้นหาข้อมูล  | search |
Top 10 บทความน่ารู้ก
© 2009 by SBT.co.th : Siambunterng Newspaper . All rights reserved